Čo je Hackathon a prečo Pronea Hackathon?

Hackathon je podujatie, na ktorom programátori, grafici, webdizajnéri, ľudia z business prostredia či iní odborníci hľadajú technologické riešenia na základe zadaní od partnerskej firmy alebo samosprávy.

Rozhodli sme sa priniesť takéto svetové podujatie do regiónu Hornej Nitry, ktorého budúcnosť vidíme v inováciách a technológiách rešpektujúcich etický kódex.

Koho hľadáme do tímov?

 • študenti SŠ
 • študenti VŠ
 • účastníci z podnikateľského prostredia

Skills: IT developer (frontend, backend), UX/UI dizajnér, business development, virtuálna/rozšírená realita

Cieľ podujatia

Zhromaždiť za jeden stôl ľudí, ktorí budú riešiť skutočné výzvy z prostredia partnerských firiem a samospráv. Výstupom má byť MVP – minimum viable product.

Tematické oblasti zadaní

 1. Inteligentné technológie
 2. Životné prostredie
 3. Zdravotná starostlivosť

Členovia poroty budú hodnotiť jednotlivé výstupy tímov na základe nasledovných kritérií:

 • Analýza problému – jeho zadefinovanie a následné riešenie
 • Štúdia uskutočniteľnosti – riadený proces identifikácie problémov a príležitostí
 • Sociálny vplyv – vplyv riešenia na jednotlivcov a komunitu
 • Relevantnosť – významnosť a dôležitosť preukázaná na reálnych dátach
 • Funkčný prototyp – preukázanie uskutočniteľnosti a praktickosti riešenia
 • Hodnotenie prezentácie

Ako to celé prebehne?

 • Motivácia
 • Rozdelenie do tímov
 • Výber zadania
 • 48 hodín NEPRETRŽITEJ práce tímov
 • Prezentácia MVP pred porotou
 • Vyhodnotenie a ocenenie víťazov

Čo môžem získať účasťou na podujatí?

 • networking
 • naštartovanie kariéry v spolupráci s veľkými hráčmi
 • impact – dopomôcť k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život  

Čo získajú víťazné tímy?

 • finančná odmena
 • implementácia funkčného produktu do 1 roka
 • Další vývoj produktu v spolupráci so zadávateľom
 • Podiel na duševnom vlastníctve produktu

Koľko ma to bude stáť?

Účasť na podujatí je spoplatnená účastníckym poplatkom 15 eur. Strava, nealko občerstvenie a ubytovanie počas podujatia sú v plnej výške hradené organizátorom.

Porota

Mentori

Program

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

28. FEBRUÁR

14:00 registrácia
15:00 otvorenie
15:10 predstavenie a výber zadaní
15:35 “Ako na to?” – predstavenie modelu Lean Canvas
15:50 Mattermost intro
16:00 začiatok práce na zadaniach
18:00 workshop “No code/ Low code riešenia”
18:30 workshop “Figma”
19:00 večera
20:30 workshop “XR”

29. FEBRUÁR

07:00 raňajky
08:00 začiatok práce na zadaniach
09:30 mentoring session I.
12:00 obed
14:00 workshop “Aké chyby robia najčastejšie startupy v brandingu?”
15:30 workshop “Ako nebrzdiť svoj príbeh?”
16:30 mentoring session
18:00 večera
19:30 I. panelová diskusia “Generačné výzvy”
20:00 Barmanshow – nealko
20:30 networking

1. MAREC

07:00 raňajky
08:00 začiatok práce na zadaniach
09:00 workshop “How to pitch”
10:30 mentoring session II.
12:30 obed
16:00 koniec práce na zadaniach
16:00 večera
17:00 pitching zadaní, hodnotenie porotou, vyhlásenie víťazov

Partneri

Pripomeň si s nami tento ročník