Stredná škola budúcnosti

Víziou projektu Pronea je kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať región Hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí pracovať a žiť. Veríme však, že koncept Pronea bude mať pozitívny vplyv aj ďaleko za hranice tohto regiónu.

Sme škola s víziou

Poslaním Pronea je vybudovať komunitný ekosystém, ktorý prostredníctvom vzdelávania a rozvoja charakteru prinesie transformáciu regiónu Hornej Nitry. Zároveň premení spoločnosť zvnútra, v duchu pevnej integrity jednotlivca.

Cieľom Pronea je podporiť kvalitné vzdelanie zamerané na všestranný rozvoj študenta s dôrazom na ľudské hodnoty, reflektujúc meniace sa potreby spoločnosti.

Chceme nanovo utvoriť charakter regiónu a zamerať sa v ňom na tri konkrétne oblasti: nové vzdelávanie, humánne technológie a inovácie. Vnímame, že minulosť, ktorá budovala tento región (obuvnícky priemysel, baníctvo) už viac neprináša dostatok príležitostí. Chceme preto  posunúť Partizánske a okolie k novým oblastiam rozvoja. Máme ambíciu, aby bolo Partizánske vnímané ako jedno z hlavných miest, ktoré sa venuje vzdelávaniu, inováciám a humánnym technológiám.

Odbory a oblasti, ktoré chce Pronea svojim študentom ponúknuť sú predovšetkým témami budúcnosti – inteligentné technológie; životné prostredie; vzdelávanie; umenie a šport.

Koncept Pronea chce tiež riešiť praktické otázky budúcnosti: Ako sa budeme vzdelávať? Ako budeme bývať? Čo budeme jesť a piť? Ako budeme cestovať? Čo s odpadom? Ako bude vyzerať výrobný proces? Čo robiť, aby inovácie a informačné technológie boli humánne?

Ekosystém Pronea má za cieľ vytvoriť príťažlivý región pre spoločnosť a svojím konceptom, ponukou a príležitosťami motivovať ľudí, aby prichádzali späť do Partizánskeho.

Čítať viac

Odbory a oblasti, ktoré chce Pronea svojim študentom ponúknuť sú predovšetkým témami budúcnosti – inteligentné technológie; životné prostredie; vzdelávanie; umenie a šport.

Koncept Pronea chce tiež riešiť praktické otázky budúcnosti: Ako sa budeme vzdelávať? Ako budeme bývať? Čo budeme jesť a piť? Ako budeme cestovať? Čo s odpadom? Ako bude vyzerať výrobný proces? Čo robiť, aby inovácie a informačné technológie boli humánne?

Ekosystém Pronea má za cieľ vytvoriť príťažlivý región pre spoločnosť a svojím konceptom, ponukou a príležitosťami motivovať ľudí, aby prichádzali späť do Partizánskeho.

Médiá

Malá zmena v strave dokáže priniesť veľkú zmenu v živote.

Leto a čas dovoleniek je tu! Využi príležitosť a konečne naštartuj svoje zdravé návyky v jedle.  V lete si túžime oddýchnuť, načerpať nové sily, uvoľniť sa a zrelaxovať. Máme viac času pre seba, upraceme možno šatník, na ktorý sa chystáme už týždne. Chceme vyhodiť...

Na prvé miesto dajte seba, hovoril Tomáš Baťa. Prečo by sme sa mali o seba starať?

Azda každý, kto žije v Partizánskom pozná meno Tomáša Baťu. Jeho životná a podnikateľská filozofia je nadčasová a neustále z nej môžeme čerpať aj v dnešnej dobe. Je natoľko zaujímavá, že existujú ľudia, ktorí zasvätili svoj život jej štúdiu. Jednou z nich je Gabriela...

Nahradia učiteľov čoskoro technológie?

Rudolf Tesár z touch4it je jeden z hlavných podporovateľov Pronea. Je ponorený do sveta technológií a zároveň nestráca nadhľad a ľudskosť. Patrí medzi ľudí s potenciálom pozitívne ovplyvniť smerovanie školstva na Slovensku. Jeho myšlienky o online vzdelávaní vás...

Ako zapojiť do vyučovania „štyri K“?

V prúde sveta, v ktorom sa na nás valí veľa rôznorodých informácií sa často cítime pod tlakom. Ľahko by sa mohlo stať, že zabudneme na skutočný zmysel vzdelávania. Keď precitneme, vždy si uvedomíme, že dobré vzdelávanie je v prvom rade o tom, aby sme študentov...

Vízia sa stane

skutočnosťou

už v roku 2022

Pronea je o ľuďoch, ktorí ju tvoria

Desiatky dobrovoľníkov každodenne usilovne pracujú v piatich pilieroch Pronea, aby prispeli k zlepšeniu života v regióne. Pridaj sa k nám aj ty!

 

Pronea je o ľuďoch, ktorí ju tvoria

Desiatky dobrovoľníkov každodenne usilovne pracujú v piatich pilieroch Pronea, aby prispeli k zlepšeniu života v regióne. Pridaj sa k nám aj ty!

 

Pronea stojí na piatich pilieroch

Pronea stojí na piatich pilieroch

Projekt Pronea napĺňa svoju misiu a víziu prostredníctvom piatich pilierov, ktoré sa navzájom prepájajú a spolupracujú. Všestranný rozvoj osobnosti a dobrého charakteru študenta je pritom jedným z hlavných zameraní projektu.

Základné piliere nášho výchovno-vzdelávacieho procesu sa vo veľkej miere stotožňujú s tzv. Baťovou výchovno-vzdelávacou koncepciou. Škola mala byť podľa Baťu nielen prípravou na život, ale život sám. Ide o tzv. pragmatickú pedagogiku, ktorá okrem iného zdôrazňuje tvorivosť a iniciatívu študenta. Nemenej dôležitý je tiež pre nás morálny kódex, ktorý firma Baťa presadzovala.

Morálne princípy, spojenie práce a spoločenského života vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj skĺbenie školy s reálnym životom presadzované v baťovských školách sú jedny z dôležitých zásad, ktoré chce Pronea tiež ponúknuť. Aj v dnešnej dobe je preto pre nás Baťova škola vo vzdelávaní ideálnou koncepciou – spojenie tradičných morálnych kresťanských hodnôt s inovatívnymi vyučujúcimi metódami podporujúcimi spojenie učenia s praxou.

Projekt Pronea napĺňa svoju misiu a víziu prostredníctvom piatich pilierov, ktoré sa navzájom prepájajú a spolupracujú. Všestranný rozvoj osobnosti a dobrého charakteru študenta je pritom jedným z hlavných pilierov nášho projektu.

Čítať viac

Základné piliere nášho výchovno-vzdelávacieho procesu sa vo veľkej miere stotožňujú s tzv. Baťovou výchovno-vzdelávacou koncepciou. Škola mala byť podľa Baťu nielen prípravou na život, ale život sám. Ide o tzv. pragmatickú pedagogiku, ktorá okrem iného zdôrazňuje tvorivosť a iniciatívu študenta. Nemenej dôležitý je tiež pre nás morálny kódex, ktorý firma Baťa presadzovala.

Morálne princípy, spojenie práce a spoločenského života vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj skĺbenie školy s reálnym životom presadzované v baťovských školách sú jedny z dôležitých zásad, ktoré chce Pronea tiež ponúknuť. Aj v dnešnej dobe je preto pre nás Baťova škola vo vzdelávaní ideálnou koncepciou – spojenie tradičných morálnych kresťanských hodnôt s inovatívnymi vyučujúcimi metódami podporujúcimi spojenie učenia s praxou.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

Chcel by som...

6 + 11 =