Ďakujeme, že ste boli súčasťou prvého ročníka

Pronea konferencie “Back to the future”

Spíkri konferencie

Robert Čapek

Janette Motlová

Vladimír Šucha

Stanislav Martinec

Tomáš Rusňák

Rudo Tesár

Jaroslav Chroňák

Ivana Molnárová

Martin Vítek

Gabriela Končitíková

Jiří Doležal

Miroslav Zliechovec

Oldřich Holiš

Michal Hort

Michal Horváth

Konferencia bola pod záštitou Slovenskej živnostenskej komory

Partnermi konferencie boli:

Partnermi konferencie boli: