Azda každý, kto žije v Partizánskom pozná meno Tomáša Baťu. Jeho životná a podnikateľská filozofia je nadčasová a neustále z nej môžeme čerpať aj v dnešnej dobe. Je natoľko zaujímavá, že existujú ľudia, ktorí zasvätili svoj život jej štúdiu. Jednou z nich je Gabriela Culík Končitíková, ktorej prednášku som si mohla vypočuť aj ja, naživo v Partizánskom. Začítajte sa spolu so mnou do myšlienok Tomáša Baťu z jej podania, ale dajte si pozor, môžu zmeniť váš život.

Gabriela Culík Končitíková je projektová manažérka Nadácie Tomáša Baťu, spisovateľka a lektorka. Dlhé roky sa venuje štúdiu života Baťu a je autorkou viacerých kníh na túto tému. Je odborníčkou na možnosti aplikácie Baťovho systému riadenia do súčasného podnikateľského prostredia. Od roku 2018 vedie Akadémiu Baťa, ktorú vyhľadávajú ako Česi, tak aj Slováci.   

Gabriela zdôrazňuje, že Baťa nemal rád omáčky, jeho prejavy a zápisy zo stretnutí boli vždy jasné a stručné. Hovorieval: „Pokiaľ to nie je na A4, nikto to nebude čítať.“  Tak aj ja, z úcty k nemu vyberám 1 ústrednú myšlienku, na ktorú v dnešnom uponáhľanom svete potrebujeme zasvietiť reflektor. 

DAJ SEBA NA PRVÉ MIESTO

Väčšina z vás si možno povie, že dať seba na prvé miesto je sebecké. Baťa to avšak videl inak. Rozlišoval medzi sebeckosťou a zodpovednosťou. Sebeckí ľudia podľa neho uspokojujú hlavne svoje vlastný potreby s cieľom vyhovieť iba sebe. Naopak zodpovední ľudia napĺňajú svoje vlastné potreby ako prvé preto, aby mohli dlhšie a efektívnejšie slúžiť druhým.

Tomáš Baťa vyžadoval od svojich ľudí vždy 100% výkon. Uvedomil si veľmi rýchlo, že zamestnanci, ktorí športujú, majú kvalitný spánok, pravidelnú stravu, koníčky a kvalitné medziľudské vzťahy podávajú neporovnateľne lepší výkon ako zamestnanci, ktorí sú unavení, zdravotne oslabení a pod stresom. Pochopil, že môže prispieť k tomu, aby sa jeho ľudia dokázali o seba postarať tým, že im vytváral priaznivé podmienky.  

NEMÔŽEŠ DAŤ NIEČO, ČO SÁM NEMÁŠ

Motto: „Náš zákazník – náš pán“, pozná skoro každý. Baťa chcel slúžiť a vytvoril celý systém služby. Uvedomoval si, že ľudia nedokážu slúžiť zákazníkovi, pokiaľ nie sú sami spokojní. Preto hovorieval aj: „Poslúž sám sebe“, pretože si uvedomoval, že nemôžeme dávať to, čo sami nemáme. Viedol tak svojich zamestnancov k tomu, aby prijali zodpovednosť za seba, za svoj vlastný životný štýl a tým aj budúcnosť.   

POSTARAJ SA O SEBA

Podľa Tomáša Baťu sa máme starať o tri roviny svojho bytia – fyzickú, mentálnu a duševnú, práve v tomto poradí. Základnou starostlivosťou je kvalitný spánok, jedlo a pravidelný pohyb. Preto na tieto oblasti kládol dôraz aj vo svojej firemnej kultúre. Sme zodpovední za to, aby sme udržovali svoje telo zdravé, aby sme s ním mohli čo najdlhšie slúžiť druhým. Keď budeme dobre jesť, spať a hýbať sa, budeme mať viac energie a bude z nás vyžadovať sila. Na to však potrebujeme čas. Práca a požiadavky sú tu stále a stále sa stupňujú. Pokiaľ budeme požiadavky spĺňať na úkor času, ktorý by sme mali venovať sebe, je to naša chyba. Paradoxne, náš výkon aj tak klesá.  

STAROSTLIVOSŤ O SEBA NIE JE PÔŽITOK, JE TO DISCIPLÍNA

Nepracujme na úkor času, ktorý by sme mali venovať jedlu, spánku alebo pohybu. Ak vedúci pracovníci toto vyžadujú od svojich zamestnancov, tak je to chyba, pretože v konečnom dôsledku ochudobňujú práve seba a svoju firmu. Ak sa dokážeme postarať sami o seba, nečakáme to od firmy, práve naopak, prinášame firme kvalitný výkon, ktorý smeruje k naplneniu jej cieľov.

Ak budeme najbližšie premýšľať nad tým, že vynecháme obed, budeme pracovať dlho do noci, prípadne sa nepridáme na tréning volejbalu na úkor práce, nerobme to ! Ani Tomáš Baťa (ktorého mnohí považovali za workoholika) by to neurobil a nevyžadoval to ani od svojich spolupracovníkov.   

 „Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“