Čo je Hackathon a prečo Pronea Hackathon?

Hackathon je podujatie, na ktorom programátori, grafici, webdizajnéri, ľudia z business prostredia či iní odborníci hľadajú technologické riešenia na základe zadaní od partnerskej firmy alebo samosprávy.

Rozhodli sme sa priniesť takéto svetové podujatie do regiónu Hornej Nitry, ktorého budúcnosť vidíme v inováciách a technológiách rešpektujúcich etický kódex.

Zaspomínajme spolu na minulý ročník

Koho hľadáme do tímov?

 • študenti SŠ
 • študenti VŠ
 • účastníci z podnikateľského prostredia

Skills: IT developer (frontend, backend), UX/UI dizajnér, business development, virtuálna/rozšírená realita

Cieľ podujatia

Zhromaždiť za jeden stôl ľudí, ktorí budú riešiť skutočné výzvy z prostredia partnerských firiem a samospráv. Výstupom má byť MVP – minimum valuable product.

Tematické oblasti zadaní

 1. Inteligentné technológie
 2. Životné prostredie
 3. Zdravotná starostlivosť

Členovia poroty budú hodnotiť jednotlivé výstupy tímov na základe nasledovných kritérií:

 • Analýza problému – jeho zadefinovanie a následné riešenie
 • Štúdia uskutočniteľnosti – riadený proces identifikácie problémov a príležitostí
 • Sociálny vplyv – vplyv riešenia na jednotlivcov a komunitu
 • Relevantnosť – významnosť a dôležitosť preukázaná na reálnych dátach
 • Funkčný prototyp – preukázanie uskutočniteľnosti a praktickosti riešenia
 • Hodnotenie prezentácie

Ako to celé prebehne?

 • Motivácia
 • Rozdelenie do tímov
 • Výber zadania
 • 48 hodín NEPRETRŽITEJ práce tímov
 • Prezentácia MVP pred porotou
 • Vyhodnotenie a ocenenie víťazov

Čo môžem získať účasťou na podujatí?

 • networking
 • naštartovanie kariéry v spolupráci s veľkými hráčmi
 • impact – dopomôcť k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život  

Čo získajú víťazné tímy?

 • finančná odmena
 • implementácia funkčného produktu do 1 roka
 • Další vývoj produktu v spolupráci so zadávateľom
 • Podiel na duševnom vlastníctve produktu

Koľko ma to bude stáť?

Účasť na podujatí je zdarma. Strava, nealko občerstvenie a ubytovanie počas podujatia sú v plnej výške hradené organizátorom.

Porota

Porotcov zverejníme čoskoro.

Môžete sa tešiť na:

 • CEO’s partnerských firiem
 • Predstavitelia samosprávy
 • Hackathon experti

Experti

Expertov zverejníme tiež čoskoro. Môžete sa tešiť na špecialistov z oblastí:

 • Virtuálna realita
 • Rozšírená realita
 • Ventur kapitálové fondy
 • Start up akcelerátori
 • IT developeri
 • Business development UX/UI dizajnéri
 • Právne poradenstvo (startup/VC/PE)

Prihlasovací formulár

Partneri Hackathonu

Partnerov Hackathonu 2023 taktiež zverejníme už čoskoro.