Prečo Pronea Hackathon?

Chceme priniesť svetové podujatie do regiónu Hornej Nitry, ktorého budúcnosť vidíme v inováciách a technológiách rešpektujúcich etický kódex.

Hackathon je pod záštitou Veľvyslanectva Izraela na Slovensku.

Cieľ podujatia

Zhromaždiť za jeden stôl ľudí, ktorí budú riešiť skutočné výzvy z prostredia partnerských firiem a samospráv. Výstupom má byť funkčná aplikácia (iOS/Android/Web), mock-up a prezentácia.

Tematické oblasti zadaní

 1. Inteligentné technológie
 2. Životné prostredie
 3. Zdravotná starostlivosť

Koho hľadáme do tímov?

 • študenti SŠ
 • študenti VŠ
 • účastníci z podnikateľského prostredia

Skills: IT developer (frontend, backend), UX/UI dizajnér, business development, virtuálna/rozšírená realita

Ako to celé prebehne?

8 tímov + 48 hodín NEPRETRŽITEJ práce + prezentácia výstupov pred porotou + vyhlásenie víťazov a odovzdanie ocenení

Čo môžem získať účasťou na podujatí?

 • networking
 • naštartovanie kariéry v spolupráci s veľkými hráčmi
 • impact – dopomôcť k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život  

Čo získajú víťazné tímy?

 • finančná odmena
 • implementácia funkčného produktu do 1 roka
 • podiel na duševnom vlastníctve produktu

Ako sa môžem prihlásiť?

Pošli svoje CV, motivačný list, príp. odporúčanie svojho pedagóga cez tento formulár:

Vybraní uchádzači budú pozvaní na videohovor, ktorý bude druhým a záverečným kolom výberového konania.

Koľko ma to bude stáť?

Účasť na podujatí je zdarma. Strava, nealko občerstvenie a ubytovanie počas podujatia sú v plnej výške hradené organizátorom.

Experti

Odborníci, ktorí budú tímom k dispozícii počas celého podujatia na prípadné konzultácie. 

Zverejníme na tomto mieste už čoskoro. 

Porota

Zverejníme na tomto mieste už čoskoro.

Partneri Hackathonu

Mesto Partizánske

Program

utorok, 8. február

14:00 registrácia

15:00 otvorenie

15:30 predstavenie zadaní a ich výber

16:00 štart 48 hodinovej nepretržitej práce tímov

štvrtok, 10. február

16:00 prezentácia projektov/riešení pred porotou

19:00 vyhlásenie víťazov, odovzdanie ocenení